Τομείς Δικαίου
Ιατρική Ευθύνη

Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση πελατών σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας.