Τομείς Δικαίου
Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Η ομάδα μας που ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο συμβουλεύει για θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα και έχουμε αναλάβει την ίδρυσή τους και την αδειοδότηση τους στις περιπτώσεις εποπτευόμενων εταιριών (όπως για παράδειγμα ΑΕΠΕΥ). Παρέχουμε συμβουλές για θέματα που αφορούν σε όλες τις μορφές εταιρειών όπως ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ. Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα των τομέων της οικονομίας, όπως εταιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και εταιρίες στον κινηματογράφο. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία ομίλων, κυρίως όταν συμμετέχουν και αλλοδαπές εταιρείες. Επιπλέον, παρέχουμε νομική υποστήριξη στους πελάτες μας σε θέματα εμπορικού δικαίου και τους συμβουλεύουμε σε σχέση με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση.