Τομείς Δικαίου
Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε σχέση με υποθέσεις δικαστικών αντιδικιών και επί κάθε είδους διαφορών αστικής φύσης. Η δραστηριότητά μας στον τομέα της επίλυσης διαφορών περιλαμβάνει εξίσου την παροχή σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη συμβιβαστική-εξώδικη επίλυση διαφορών και την εκπροσώπηση ιδιωτών ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.