Τομείς Δικαίου
Ακίνητα

Το γραφείο μας παρέχει αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και ποιοτικά υψηλές νομικές υπηρεσίες, σε θέματα αγοραπωλησίας ακινήτων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. H εμπειρία μας εκτείνεται σε όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, και ιδίως με τον νομικό έλεγχο του ακινήτου, την υλοποίηση της συναλλαγής μέσω της διαπραγμάτευσης και της κατάρτισης των συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων, μισθώσεις, καθώς και τη δικαστική προστασία και επίλυση διαφορών.