Η Ομάδα μας
Σπύρος Γκίκας
Of Counsel

Προφίλ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993. Το 1991 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Βρυξελλών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το 1993-1994 έκανε πρακτική άσκηση (stage) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση XVIII Πιστώσεις & Επενδύσεις Λουξεμβούργο, Τμήμα B3 Νομικά & Διοικητικά Θέματα).

Επαγγελματική εμπειρία

Δικαστική και εξωδικαστική (συμβουλευτική) υποστήριξη ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της σύνταξης και διαπραγμάτευσης συμβάσεων μετόχων, συμβάσεων ανάπτυξης λογισμικού VoD μέσω tablet (ΗΠΑ), συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάσεων δικαιωμάτων προβολής ταινιών της FOX & NBC, συμβάσεων κατασκευής αποκωδικοποιητή (Ν. Κορέα) & αγοράς συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (Νορβηγία), συμβάσεων δορυφορικής πλατφόρμας (Ισραήλ), συμβάσεων μεταπώλησης & εμπορικής συνεργασίας (Ελλάδα, Μ. Ανατολή, Αφρική) και συμβάσεων κατασκευής & συντήρησης Φ/Β σταθμών. Ο Σπύρος υπήρξε επίσης Σύμβουλος κοινοπραξίας ΗΠΑ σε σύμβαση με Ολυμπιακή Αεροπορία (στρατηγικό & επιχειρησιακό σχέδιο μεταφοράς & ανάπτυξης των τεχνικών υπηρεσιών της Ο.Α. στον ΔΑΑ), Σύμβουλος γερμανικής χαρτοβιομηχανίας σε σύμβαση παραγωγής με ελληνική εταιρεία, ενώ έχει αναλάβει υποθέσεις αναγνώρισης & εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία σε Ιταλία, Φινλανδία και Μεγάλη Βρετανία. Ο Σπύρος έχει επίσης μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, έχοντας εκπροσωπήσει σε εργατικές υποθέσεις τόσο εργοδότες όσο και εργαζόμενους.

Συναφής επαγγελματική δραστηριότητα

Από το 2009 συνεργάσθηκε με την Ελληνική θυγατρική εμπορίας ποτών πολυεθνικού ομίλου και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συμμετείχε στη σύνταξη Εταιρικού Κώδικα Δεοντολογίας με έμφαση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και εργαζόμενων της εταιρείας, με σχετικές γνωστοποιήσεις και παρακολούθηση της υπόθεσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.