Η Ομάδα μας
Πέγκυ Βλάμη
Of Counsel

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003 και δικηγόρος παρ’ εφέταις.

Η Πέγκυ ειδικεύεται στο αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο.

Επαγγελματική εμπειρία

Κατά την επαγγελματική της πορεία και δράση, η Πέγκυ ασχολήθηκε με διάφορους τομείς του δικαίου, με έμφαση στο αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, παρέχοντας δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί με την κατάρτιση και το νομικό έλεγχο συμβάσεων Εμπορικού και Αστικού Δικαίου (Συμβάσεις Δικαιόχρησης, Ανάθεσης Έργου, Άδειας Χρήσης Σήματος, Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Ασφαλιστικής Μεσιτείας, Πρακτόρευσης), την Εθνική, Κοινοτική, και Διεθνή Κατοχύρωση Σημάτων, ΠΟΠ / ΠΓΕ (Ενδεικτικά, σύνταξη τροποποίησης του Κανονισμού του ΠΓΕ «Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς»), με θέματα του ευρύτερου διοικητικού τομέα (ενδεικτικά, απαλλοτριώσεις/επιτάξεις για λογαριασμό της Δ.Ε.Η., πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία, χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη, ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ, θέματα αδειοδότησης έργων ΑΠΕ), ενώ από το 2007 ασχολείται συστηματικά με τον τομέα των πετρελαιοειδών (θέματα αδειών εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, αγορανομικής νομοθεσίας, ανταγωνισμού). Από το 2016 έως και τον Ιούλιο του 2019, ασχολήθηκε επίσης ενεργά, υπό την ιδιότητα της ειδικής συνεργάτιδος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, με το νομικό έλεγχο σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και λοιπών κανονιστικών πράξεων της δημόσιας διοίκησης.

Εκπαίδευση

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου “UNIVERSITE DE LILLE II – DROIT & SANTE – FACULTES DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES & SOCIALES” (Maitrise en Droit) με κατεύθυνση το Διοικητικό Δίκαιο

Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Diplôme d’ Etudes Approfondies) του Πανεπιστημίου “UNIVERSITE DE LILLE II ” στο Τομέα του Διεθνούς Δικαίου.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά