Η Ομάδα μας
Μαρία Βουτσινά
Senior Associate

Εξειδίκευση

Εταιρικό & Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο κεφαλαιαγοράς & M&As

Η Μαρία είναι μέλος της ομάδας Εταιρικού & Εμπορικού δικαίου, του Δικαίου Κεφαλαιαγοράς και των εταιρικών μετασχηματισμών (M&As). Είναι δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010 και ήρθε στην ομάδα μας το 2018. 

Η Μαρία ασχολείται κυρίως με θέματα Εταιρικού & Εμπορικού δικαίου και Δικαίου κεφαλαιαγοράς.

Δουλεύει σε υποθέσεις που αφορούν στη σύσταση ελληνικών εταιρειών και τις συμβουλεύει σχετικά με την καθημερινή τους λειτουργία. Επίσης, βοηθάει την ομάδα σε υποθέσεις σχετικά με τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και την τραπεζική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της κανονιστικής συμμόρφωσης των εποπτευόμενων εταιρειών και της σύνταξης και τροποποίησης εταιρικών και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, διεξάγει έρευνα και παρέχει βοήθεια σε θέματα που προκύπτουν από τους πελάτες σχετικά με το Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και το Εταιρικό δίκαιο. Επιπλέον, συμμετέχει σε projects που αφορούν σε μεταβιβάσεις εταιρειών και επιχειρήσεων καθώς και σε εταιρικούς μετασχηματισμούς (M&As). Η Μαρία είναι δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις.

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική σχολή (Πτυχίο νομικής, 2008)Πανεπιστήμιο Στρασβούργου (Μεταπτυχιακό, Νομικός οικονομικής ασφάλειας, 2015)


Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά