Η Ομάδα μας
Κατερίνα Τετριμίδα
Of Counsel

Προφίλ

Η Κατερίνα Τετριμίδα είναι νομική σύμβουλος με ειδίκευση στο αντικείμενο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Κατερίνα απέκτησε το πτυχίο της από την Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2006). Το 2015 απέκτησε τον μεταπτυχιακό της τίτλο (LL.M) στο ‘Δίκαιο και Τεχνολογία’ (Law and Technology) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τίλμπουργκ της Ολλανδίας (Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT).

Από το 2006 έως το 2014 εργάστηκε ως δικηγόρος στην Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της εργάστηκε πάνω στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα A4Cloud “Accountability for Cloud and Other Future Internet Services” εστιάζοντας στον ρόλο, τις επιδράσεις και την αποτελεσματικότητα των Εκτιμήσεων Αντικτύπου (Data Protection Impact Assessments (DPIAs). Τα αποτελέσματα της έρευνάς της παρουσιάστηκαν στο 3o Ετήσιο Φόρουμ για την Ιδιωτικότητα (Third Annual Privacy Forum, APF 2015) και δημοσιεύθηκαν από έγκριτο εκδοτικό οίκο.

Επαγγελματική εμπειρία

Η Κατερίνα εργάστηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016) ως ασκούμενη στο γραφείο Γ’ το οποίο ασχολείται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας και ειδικότερα με ζητήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ΜΜΕ και διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων. Από τον Μάρτιο του 2017 εργάστηκε στο γραφείο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Τμήμα Πολιτικής και Διαβούλευσης (European Data Protection Supervisor, Policy and Consultation Unit), ασχολούμενη -μεταξύ άλλων- με θέματα διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά έγγραφα, καινοτόμων χρήσεων των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χρήσης ‘μαύρης λίστας’ επιβατών από αεροπορικές εταιρείες, ενώ συμμετείχε σε συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για την προστασία προσωπικών δεδομένων (WP29) παρέχοντας νομική υποστήριξη σε διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την επιβολή διοικητικών προστίμων, για την Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Επίσης, εργάστηκε στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (4th Anti-Money Laundering Directive).