Εταιρεία
OUR FIRM
Μια Δυναμική και Σύγχρονη Εταιρεία

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση και η διασυνοριακή ροή δεδομένων και κεφαλαίων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούν σε βάθος γνώση και εξειδίκευση σε διαφορετικούς -παραδοσιακούς και αναδυόμενους- τομείς δικαίου, όπως, μεταξύ άλλων, στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δημόσιου, εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου. Η Δικηγορική Εταιρεία L&L έχει διεθνή εμπειρία στους παραπάνω τομείς και με βάση την υψηλή εξειδίκευσή της είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις σε νέα ζητήματα που προκύπτουν στη σημερινή πραγματικότητα, όπως στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σε φορείς του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα.

Η Δικηγορική Εταιρεία αποτελεί ορόσημο της καριέρας των ιδρυτών της, του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Συνταγματικό Δίκαιο Γρηγόρη Λαζαράκου, ειδικού στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και στο δημόσιο διοικητικό δίκαιο, καθώς και της Δρ. Βασιλικής Λαζαράκου, ειδικής στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, τραπεζικό δίκαιο και M&As, οι οποίοι, αφού ακολούθησαν με επιτυχία, για πολλά χρόνια, ανεξάρτητα μονοπάτια στα αντίστοιχα νομικά πεδία, ένωσαν τις δυνάμεις τους ιδρύοντας την “L&L” Δικηγορική Εταιρεία.

Προσέγγιση

Αποστολή της Εταιρείας μας είναι η παροχή στους πελάτες μας νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με γνώμονα πάντοτε τη λειτουργία και τις πρακτικές της αγοράς, παρέχοντας συμβουλές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, σε αρκετούς τομείς του εθνικού ή διεθνούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, M&As, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των ακινήτων, του ναυτικού δικαίου, των μεταφορών, καθώς και άλλων τομέων του αστικού, εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Η υποστήριξη των εντολέων μας σε δικαστικές και εξώδικες αντιδικίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών μας σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς δικαίου.

Η Δικηγορική Εταιρεία εξυπηρετεί εγχώριες και διεθνείς τράπεζες, επιχειρήσεις επενδύσεων και άλλες ρυθμιζόμενες οντότητες, φαρμακευτικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες εισηγμένες και μη, ιδιώτες κ.λπ., αναφορικά με τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

OUR FIRM
Φιλοσοφία

Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία δικηγόροι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομικής εξέλιξης, στους τομείς που εξειδικεύεται η Εταιρεία μας, γεγονός που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στην προβληματική κάθε υπόθεσης, τις οποίες χειριζόμαστε με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης, προσπαθώντας πάντοτε για το καλύτερο, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας και του βαθμού δυσκολίας που τις χαρακτηρίζει, και προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εντολέων μας, σύμφωνα με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η Εταιρεία μας υιοθετεί επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές και δεοντολογία.